Przedszkole Samorządowe nr 12 w Piotrkowie Trybunalskim

WAŻNE INFORMACJE NA NOWY ROK SZKOLNY 2020/2021.

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 4 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 4 =
zdjęcie
DO OBOWIĄZKOWEGO ZAPOZNANIA SIĘ PRZED PRZYPROWADZENIEM DZIECKA DO PRZEDSZKOLA.
Od 01.09.2020r. przedszkole funkcjonuje w reżimie sanitarnym. Mając na względzie bezpieczeństwo całej społeczności przedszkolnej prosimy Rodziców o przyprowadzanie i odbiór dzieci w godzinach:
    GRUPA I  6.30. -  15.00 (w dniach adaptacyjnych 1.09 - 2.09. w godzinach uzgodnionych indywidualnie)
    GRUPA II 8.00  - 15.00
    GRUPA III 8.00  - 16.00
    GRUPA IV 7.30  - 16.30.

Zgodnie z wytycznymi Sanepidu dziecko podczas pobytu w przedszkolu powinno znajdować się w jednej grupie wiekowej. Zgodnie z procedurą przyprowadzania i odbierania dzieci prosimy odbijać karty w czytniku, wydrukować i wypełnić oświadczenia znajdujące się w załączniku poniżej.


Procedura przyprowadzania i odbioru dzieci  w Przedszkolu Samorządowym nr 12 zgodna z wytycznymi
przeciwepidemicznymi GIS  z dnia 25.08.2020 r.

1.Dzieci do przedszkola są przyprowadzane/odbierane przez osoby zdrowe.

2.Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.

3.Po wejściu do placówki  opiekun/rodzic:
- dezynfekuje ręce lub zakłada rękawiczki jednorazowe,
 - dezynfekuje ręce  dziecka (wg uznania),
- odbija kartę w czytniku .

4.Opiekun/rodzic dziecka ma obowiązek zakrywania ust i nosa przez cały czas pobytu w placówce.

5.Po podpisaniu przez opiekuna/rodzica  oświadczeń( załączniki), dziecko ma mierzoną na czole temperaturę, termometrem bezdotykowym przez wyznaczonego przez dyrektora pracownika przedszkola. W przypadku wątpliwego pierwszego pomiaru wykonywanego na czole dziecka, pomiar jest powtarzany w okolicy za uchem na szyi. Następnie dziecko odbierane jest od opiekuna/rodzica w holu głównym.

6.Woźne przypisane do poszczególnych grup oczekują w szatniach w wyznaczonych godzinach na dzieci kierowane z holu głównego przez wyznaczonego pracownika  i są odpowiedzialne za wejście dziecka do grupy przedszkolnej.

7.W razie temperatury powyżej 37,4 stopni lub oznak niepokojących objawów chorobowych ( katar, kaszel, wysypka itp.)  dziecko nie jest przyjmowane do przedszkola, a pracownik informuje o fakcie dyrektora przedszkola.

8.W przedszkolu może przebywać wyłącznie zdrowe dziecko.

9.Dzieci nie przynoszą do przedszkola żadnych dodatkowych przedmiotów (zabawki, książeczki itp.).

10.Na odbiór dziecka rodzic/opiekun czeka w holu głównym (maksymalnie oczekują dwie osoby) z zachowanie dystansu społecznego 1,5 metrów. Dziecko doprowadzane jest przez pracownika przedszkola.

11.Po przyjęciu/odbiorze dzieci do placówki  dezynfekuje się niezwłocznie drzwi główne (wewnętrzne i zewnętrzne), poręcze przed wejściem do placówki kontakt dzwonka (domofonu),czytnik oraz podłogę w holu głównym.

12.W przypadku odbywania przez dziecko okresu adaptacyjnego rodzic/opiekun za zgodą dyrektora placówki może przebywać na terenie przedszkola z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk lub rękawiczki jednorazowe oraz złożenie pisemnego oświadczenia, że jest zdrowy a w jego domu nie przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych).

13. Liczba dzienna rodziców/opiekunów odbywających okres adaptacyjny zostanie ograniczona do minimum z zachowaniem dystansu społecznego co najmniej 1,5 m.

14.W celu zapewnienia szybkiej komunikacji rodzice/opiekunowie podają wszystkie aktualne numery telefonów, także do zakładów pracy.
 
 
powrót