Przedszkole Samorządowe nr 12 w Piotrkowie Trybunalskim

Rada rodziców

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 5 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 5 =
 Rada Rodziców w roku szkolnym 2017/2018:

Przewodniczący - Artur Nowak
Zastępca przewodniczącego - Anna Grześkiewicz
Skarbnik - Danuta Ruszkiewicz
Sekretarz - Katarzyna Fogiel


  Konto Rady Rodziców - Pekao S.A.

   15124031161111000035068644

Składka uchwalona przez  przez radę rodziców  -  70 zł za cały rok ( 35zł - I półrocze i 35zł II półrocze ).